Udstillinger 2017

Du kan hente dette års folderen her

 

21. jan. - 11. maj

 

Sculpture

Hent udstillingskatalog her

 

SKULPTUR SKULPTUR SKULPTUR  

SKULPTUR SKULPTUR SKULPTUR

Lars Abrahamsen, Poul Bækhøj og Søren Friis

 

 

Alle har arbejdet med form gennem et helt liv, men med hvert sit udgangspunkt. Lars Abrahamsen arbejder mest i træ. Inspirationen er hentet i naturen. Ofte minder hans abstrakte figurer om store og sære væsener. Poul Bækhøj arbejde mest i sten. Værkerne er konkrete eller de tager afsæt i funktionelle ting, der bearbejdes, så det der står tilbage, er den rene form. Søren Friis arbejder i forskellige materialer, og ud fra sin baggrund som arkitekt. Figurerne er ofte bygget op af sammenføjede elementer.

 

 

 Tegners kvinder  

Tegners kvinder

SUSTE BONNÉN

 

 

Suste Bonnén er, udover at være en af landets dygtigste fotografer, også billedhugger og derfor er hendes tilgang til Rudolph Tegners værker helt særlig, da hun både betragter med fotografens refererende øjne og billedhuggerens blik for detaljer og form. Fokus rettes mod skulpturerne fra årene omkring 1915 hvor Rudolph Tegner virkede. Suste Bonnén arbejder med fotografier af modeller der citerer Tegners skulpturers positurer, men i hendes fotografier går fortolkningen videre og danner nye sensuelle værker og indimellem magiske drømmende værker. Lyset spiller en stor rolle for værkernes fremtoning. I sammensmeltningen af de gammelkendte positurer og Suste Bonnéns bløde linse og smukke lys fremkommer de smukkeste fotografiske værker af menneskekroppen. Fotografen Niels Reiter har fotograferet en række af de skulpturer, som danner forlæg for Suste Bonnéns fotografier.

 

 

 Niels Guttormsen  

FRA KUNSTSAMLINGEN

 

Billedhuggeren Niels Guttormsen og nyerhvervede værker af billedhuggerne Veo Friis Jespersen, Vibeke Glarbo, Kurt Tegtmeier, Frode Steinike, Laila Westergaard, Esben Klemann, Lone Hoyer Hansen, Erland Knudsøn Madsen, Erik Heide, Karin Lorentzen.


Niels Guttormsen bliver 85 år i 2017 og kan se tilbage på en lang og alsidig kunstnerisk kariere. Uddannet håndværksmaler og senere med afgang fra Det Kongelige Kunstakademi. Debuterede som autodidakt billedhugger i 1964 og har siden udforsket skulpturens muligheder og i minimalistisk form arbejdet med det indre rum i skulpturen. Er medlem af Den Frie, modtog i 1989 Eckersbergmedaljen og var 1992 – 96 professor ved Kunstakademiet. Kunstsamlingen ejer en række værker, som på udstillingen giver et retrospektivt indblik i Guttormsens verden.


I HKK's store jubilæumsudstilling i 2015 indgik billedhuggerkunsten som en markant del. Fra denne udstilling erhvervede Kunstsamlingen en del værker, herunder skulpturer, som kan beses i gittersalen.

 

 

 

20. maj - 2. sept.

 

KUNSTHÅNDVÆRK

 

vaev  

PÅ TVÆRS

To keramikere en grafiker og en væver

 

 

Gruppen PÅ TVÆRS, som består af Lisbeth Voigt Durand, Gurli Elbækgaard, Birgitte Thorlacius og Gudrun Pagter, udstiller sammen for første gang. Lisbeth Voigt Durand viser keramiske værker i klassiske former med bløde og matte glasurer i modspil til Gurli Elbækgaards grovere objekter med voldsomme krater- og krympeglasur. Birgitte Thorlacius arbejder bl.a. med naturens forgængelighed udført grafisk i en spinkel og intens streg - i stærk kontrast til Gudrun Pagters store strukturerede vævninger i et konkret og geometrisk billedudtryk.

 

DE 7 OVENPÅ
På 2. og 3. etage udstiller 7 kunsthåndværkere hver for sig,
men udvalgt, så de tilsammen er med til at vise dansk kunsthåndværks høje niveau.

 

 

Anne Fabricius Møller  

Anne Fabricius Møller

PRINTPLANT

 

 

- et kuriositets kabinet. Printplant er aftryk af planter på uld, med brug af plantens egen saft, trykkene varierer i farve og styrke efter årstid. Planterne er hovedsalig høstet i cykelafstand i og omkring København og trykkene er udført i perioden 2005 – 2014.

 

 

Barbro Åberg  

Barbro Åberg

Mulige Rum

 

 

Skulpturerne er bygget op af mange mindre dele og mellemrum, som i sin helhed udgør selve skulpturen. Barbro Åberg er fascineret af rytmiske mønstre og organiske strukturer i naturen, bevægelser som hun ofte væver ind i enkle former med referencer til vores menneskelige kultur – hjulet, skibet, ovalen, cirklen m.v.

Værkerne er bygget op af flettede, sammensatte, næsten arkitektoniske konstruktioner, som involverer og relaterer til det metafysiske lys.

 

 

Maja Frendrup Krukke  

Maja Frendrup

Krukker

 

 

Maja Frendrup eksperimenterer med den keramiske overflade, og det som sker med materialerne i brændingen får stor betydning for oplevelsen af værkerne. Forskellige lertyper svinder mere eller mindre, og der opstår revner som giver kig til lagene under. Glasuren smelter ud og lægger sig tyk og blank i fordybninger og tynd på kanter og spidser. Luftbobler standset på vej til overfladen glimter fastfrosset i glasuren. Blandinger smelter sammen i nye farvespil.

 

 

Pernille Braun  

Pernille Braun

Glassets mystik

 

 

Pernille Braun både trives med og udfordres af det svært definerbare og her har glasset fundet sin plads som tvetydig faktor. Mange-facetteret i sine udtryk, rummer dette medium i hendes øjne en vildskab og en nærmest mystisk karakter, der skal tæmmes for at holde sig indenfor de givne faste rammer, og tillader uforudsete hændelser i en proces hvor materialet ved påvirkning af varme og kulde, kan transformeres igen og igen fra ét til noget andet. Ved hver bevægelse slettes, dækkes og rearrangeres objektets forrige tilstand, og endeligt bærer værket potentialet af noget ukendt, der ligger både bagved og forud for dets nuværende form.

 

 

Annette Graae  

Annette Graae

To forskellige udtryk

 

 

Gobelinerne er store og med udgangspunkt i naturen. Her arbejdes i serier, og vævearbejdet tager tid. Gobelinen Himlen over mig (2 x 3 m) er nummer tre i en serie. Hun er i gang med nr. 4, og den er færdig om et halvt år. Objekterne, er små, monteret i akrylkasser. Processen er impulsiv og hurtig. Inspirationen er fra natur og byer og ligeledes i serier.

 

 

Sanne Ransby  

Sanne Ransby

Rytmiske forstyrrelser

 

 

Sanne Ransby viser vævede og laserskårede billedtæpper. Rytmer og forstyrrelser i mønstrenes tilsyneladende orden. Antydninger af noget genkendeligt med udgangspunkt i ’mislykkede’ fotos og glitch, alt sammensat til vibrerende, livfuld ro. Hvad gør en stribe til en stribe? Kan den flyde ud ad billedet ned på gulvet? I billedtæpperne mødes vævehåndværkets langsommelighed med digitale teknikker.

 

 

Ann Sloth vævede billedtæppe  

Ann Sloth

Vævede billedtæpper, akvareller og papircollager

 

 

Ann Sloth væver i gobelinteknik ud fra egne stramt komponerede, fortrinsvis geometriske mønstre, og billedtæpperne væves i hørgarn, som hun selv indfarver.
Mønsteropbygningen består af ornamenter der vendes, drejes, forskydes, varieres og nuanceres, så der opnås rytme, balance og stringens. Akvarellerne og papircollagerne arbejder Ann Sloth med, både som selvstændige værker og som forlæg til billedtæpper.

 

 

 

16. sept. - 30. dec.

 

GRAFIKKENS VERDEN

Præsenterer en række nye og nyere værker af grafikeren Pernille Bejer, f. 1955, og maleren og grafikeren Ken Denning, f. 1957. Udstillingen viser, hvordan de to kunstnere eksperimenterer med traditionelle, grafiske teknikker som koldnål og radering, og hvordan de blander teknikkerne og opfinder nye, når der er behov for det.
 
Pernille Bejer  

Pernille Bejer

 

Det eksperimenterende er et omdrejningspunkt i Pernille Bejers grafik. Både i forhold til at undersøge det teknisk mulige inden for de klassiske, grafiske teknikker og i forhold til at blande teknikker og materialer, som ikke traditionelt hører hjemme i grafikken. Som hun siger: ”Der har været boremaskine og enkelte uldtråde iblandet ind i mellem.” Det genkendelige motiv træder sjældent frem i Pernille Bejers kunst. I stedet får man som beskuer den tanke, at hun sanser sin omverden fuldt ud og lader det sete sive ned gennem det kunstneriske temperament. Det, der finder vej til trykpladen, er ekspressive udtryk for det, der har lejret sig i kunstneren.
Pernille Bejer viser en række monotypier, raderinger og blandformer i sort-hvid og enkelte farver.

 

 

Ken Denning  

Ken Denning

 

Det er mange år siden Ken Denning lod sig nøje med en enkelt teknik, når han arbejder med sin kunst, og hans værker er i dag præget af næsten alle tænkelige kombinationer af grafiske og maleriske teknikker. For Ken Denning handler grafik ikke om at trykke og mangfoldiggøre et motiv; for ham byder det grafiske håndværk på en lang række teknikker, som indarbejdes i maleriet og derved forener det malede og det tegnede, fladerne og stregen. Afsættet for Ken Dennings grafik og grafiske malerier er vinterlandskabet, dets linjer og brede vifte af farver mellem hvid og sort.
Ken Denning viser grafiske malerier på træ og zink, monotypier, ætsninger og tegninger.

 

 

Johannes LarsenPovl ChristensenHans Henrik Lerfeldt  

SORT PÅ HVIDT

 

Under fællestitlen SORT PÅ HVIDT præsenteres grafiske værker af udvalgte kunstnere fra Hobro Grafiske Samling. Samlingen blev grundlagt i 1966 og omfatter i dag omkring 2.000 tryk samt en mindre plakatsamling. Hobro Grafiske Samling er en del af Hobro Kunstsamling.

 

Johannes Larsen (1867-1961) var en naturens kunstner. Allerede som barn havde han en stor viden om fugle, og man kan roligt sige, at han omsatte denne viden til kunst. Ud over en omfattende virksomhed inden for maleriet, nåede Johannes Larsen ikke mindst at illustrere mange bøger og store værker. En klassiker i dansk bogkunst er Steen Steensen Blichers ”Trækfuglene”, som Larsen skabte træsnit til i årene 1911-13, og som bliver ved med at komme i nye udgivelser. Kunstsamlingen ejer en række af disse træsnit, som udstilles sammen med både nye og gamle bogudgaver af digtene. Men også store værker som ”De Islandske Sagaer”, Achton Friis’ 6 bøger om ”De Danskes Land” og fagbøger som Hans Hvass’ ”Danmarks Fugle” bærer Johannes Larsens signatur.

 

Povl Christensen (1909-1977) malede livet igennem, men det er som grafiker, han er mest kendt, og han regnes som en af de betydeligste inden for denne kunstart i Danmark. Christensen arbejdede med træsnit og dybtryk som akvatinter og kobberstik. Han illustrerede bøger af danske forfattere som Steen Steensen Blicher, Kaj Munk, H.C. Andersen, Tom Kristensen og Per Lange og udenlandske som Goethe og Shakespeare, ligesom han også illustrerede ældre danske forfattere og folkeviser. Af Povl Christensen vises træsnit, bl.a. illustrationer til H.C. Andersens eventyr.

 

Hans Henrik Lerfeldt (1946-1989) spændte vidt i sin kunst, men grafikken var fra begyndelsen et væsentligt udtryksmiddel. Ofte er de grafiske arbejder affødte af akvareller og malerier med samme motivkreds. Fælles for alle er en sikker teknisk og kunstnerisk udformning. Lerfeldt var meget interesseret i Hobro Grafiske Samling og skænkede fra starten og gennem årene en lang række værker til samlingen, som senere blev udbygget ved erhvervelsen af ”Jette og Karl Jacob Ibsens Lerfeldt Samling” i 2004. Af Hans Henrik Lerfeldt vises et udvalg af linoleumstryk og raderinger, bl.a. serien ”De 10 bud”, 1970.

 

Finn Seidelin viser om i udstillingen torsdagene
den 5.10., 2.11. og 7.12., hver gang kl.15.00.

 

 

 

Udstillingsadresse:

KUNSTETAGERNE HOBRO
St. Torv, 9500 Hobro
GRATIS adgang gennem Hobro Bibliotek

 

FIND VEJ / GETTING HERE /
Wie findet man die Stelle?

Åbningstider:

Mandag–fredag: Kl. 10.00 - 17.00
Lørdag: Kl. 10.00 - 13.00
Søndag og helligdage: Lukket
Bemærk: Lukket 4. maj. 2022

 

NYHED! Følg nu også på Instagram #kunstetagernehobro

 

nyttige links:

Rud Thygesen Arkivet
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Kunstmagasinet JANUS