LANGS FJORDEN

Rute 5: Ejgil Westergaard, Niels Guttormsen, Kai Führer,
Vibeke Glarbo, Bjørn Nordahl

KLIK HER > Bykort over Hobro (pdf)

KLIK HER > Guide til kunsten i det offentlige rum (pdf)

 

Nummer 1

 

EJGIL WESTERGAARD.
HORN-BUE-FUGL

2011 Granit fra området syd for Bergen, Norge

 

EJGIL WESTERGAARD. HORN-BUE-FUGL, 2011 Granit fra området syd for Bergen, Norge  

Placering: Sildehagen, Nedre Strandvej, Hobro
GPS: 56°38'38.6"N 9°48'47.5"E
Erhvervet 2011 med støtte fra Ny Carlsbergfondet

 

Ejgil Westergaard (1928-2015) sagde om skulpturen: ”Et livsforløb stenen rundt er med hammer og mejsel hugget ind i den store granitblok. Historien begynder med den store fugl, der med sit næb rører Adams hånd, så der skabes liv. Eva og slangen ses. Uddrivelsen af paradiset til jord, hvor menneskeslægten fødes og dør. Adam slynger hånden mod hornblæser, der løfter hornet mod cellisten, der griber buen og stryger mod fugl. HORN-BUE-FUGL – Urtid, Nutid, Kultur og Natur.”

 

Ejgil Westergaard tog altid afsæt i stenens form og blotlagde så at sige de figurer, han fornemmede, at stenen rummede. Han er særligt kendt for sine figurative, fortællende granitskulpturer.

 

Skulpturerne kredser om eviggyldige temaer som medmenneske-lighed, tro, kreativitet og glæde. Motiverne skildres oftest i tætte, myldrende kompositioner, der formidler kunstnerens humanistiske livssyn.

 

Ejgil Westergaard har også skabt granitskulpturen ”Musikstenen”, 1982, som er en del af fællesudsmykningen på Kirketorvet, Adelgade, skabt sammen med billedhuggerne Erik Heide og Kasper Heiberg og tegnestuen Friis & Moltke.

 

I Kunstetagerne kan man opleve en række skulpturskitser af Ejgil Westergaard.

 

 

Nummer 2

 

NIELS GUTTORMSEN.
BILLEDE AF EN KO

1985 Bronze

 

NIELS GUTTORMSEN. BILLEDE AF EN KO, 1985 Bronze  

Placering: Ved Hobro Landbocenter, Horsøvej 11, Hobro
GPS: 56°38'24.5"N 9°47'54.5"E
Erhvervet 1985 med støtte fra Hobro og Omegns Landboforening, Sparekassen for Hobro og Omegn, Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål og Hobro Kommune

 

Niels Guttormsen (1932-2020) sagde om sit ”Billede af en ko”: ”Skulpturen er et billede af en malkeko, en gammel amme, der fra menneskelivets begyndelse tålmodigt har fulgt os og derfor har fortjent at få sit billede i en egn med gamle og store kvægavlstraditioner. Skulpturen er ment som en hyldest til det trofaste husdyr, der nok er tættest på at være det danske nationaldyr.”

 

Koen står tung og tålmodig, ved første øjekast med alle dele på rette sted. Ved nærmere eftersyn opdager man, at koen er dekomponeret, at skulpturen kun delvist er skabt i en kos billede. Over hele formen veksler naturalistiske og kubistiske partier. I de første antydes pels, i de sidste står bronzen frem som glat overflade. Bagdelen er kantet og flad, yver og bagben er en organisk formet abstraktion, og selvom hornene fremstår detaljerede, er hovedet stiliseret.

 

Ved at veksle mellem figuration og abstraktion fremhæver Guttormsen skulpturens karakter som billede frem for virkelighedsgengivelse. Han sagde: ”En ko er et dyr – en skulptur er stof og rum … Jeg har lavet noget, der er en forudsætning for, at andre kommer til at tænke på et eller andet. En ko måske.” Ved Bymarkskolen, Søndre Ringvej, kan man se Niels Guttormsens nonfigurative skulptur ”Omkring et hjørne”, (1980), en lysende orange jernskulptur.

 

 

Nummer 3

 

KAI FÜHRER.

BETONRELIEF

1973-74 Beton

 

KAI FÜHRER. BETONRELIEF, 1973-74 Beton  

Placering: Langs højre side af Brogade
i sydlig retning fra havnen
GPS: 56°38'12.3"N 9°47'57.1"E
Erhvervet 1974 med støtte fra Hobro Kommune og med Vejdirektoratet som bygherre

 

Med sine to en halv meters højde og 117 meters længde er ”Betonrelief” Hobros største kunstværk. At kæmpeværket samtidig er noget så jordnært som en støttemur, tænker de færreste vel på.

 

Billedkunstneren Kai Führer (1940-2016) står bag de mange matricer, som relieffet er støbt efter. Han arbejdede i 1970’erne på baggrund af perceptionspsykologien, som beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker omdanner oplevelse til viden og erfaring. Især interesserede han sig for figur-grund fænomenet, oplevelsen af, at en form danner baggrund for en anden. I ”Betonrelief” synes nogle af de mange relieffelter at være skåret ned i betonens overflade, mens andre træder frem i plan med relieffets overflade på baggrund af et rektangulært element. Nogle former synes at være hugget ud i betonen, mens andre ser ud til at være formet i materialet. Man taler i billedhuggerkunsten om ’haut’- og ’bas’-relief, de former, der går ud i højden fra overfladen og de, der går ned i den. I ”Betonrelief” kombinerer Kai Führer de to typer.

 

Om relieffet sagde Kai Führer ved afsløringen: ”For den, der kører forbi muren, vil den komme til at tage sig ud som en tegnefilm. Det tager kun få øjeblikke at opleve den … Forresten bliver det her ikke ”fin kunst”. Der er s’gu ikke noget fint ved en ting, der skal forhindre et jordskred.” I Kunstetagerne kan man fra tid til anden opleve Kai Führers malerier.

 

 

Nummer 4

 

VIBEKE GLARBO.
SVAMPE

2006-08 Aluminium

 

VIBEKE GLARBO. SVAMPE, 2006-08 Aluminium  

Placering: Hobro Alderdomshjem, Elevatorpladsen, Skibsgades østre ende, nedenfor Fayesgade 14, Hobro
GPS: 56°38'15.8"N 9°48'08.5"E
Realiseret gennem byggeprojektet

 

Vibeke Glarbo (f. 1946) skabte 2006-08 en totaludsmykning til det nybyggede alderdomshjem. Foruden skulpturerne på Elevatorpladsen består udsmykningen indendørs af en serie aluminiumsmalerier samt aluminiums- og glasrelieffer. Gennem hele udsmykningen forenes natur og spor efter mennesker.

 

De tre aluminiumssvampe er hver ca. to en halv meter høje. På tynde stængler synes de at kunne svaje i vinden, mens de rækker sig mod solen. Vibeke Glarbo fortæller: ”Alle mine værker er ting i den sansbare verden, vi kalder virkeligheden, men de prøver hver på deres måde også at kommunikere med en anden virkelighed, et andet bevidsthedslag, måske.” I al sin kunst er Glarbo optaget af det forhold, at alt i naturen skabes, lever og forgår. Det giver hendes værker et stærkt, eksistentielt element, som både stiller livets store spørgsmål og søger at besvare dem.

 

Om ”Svampe” sagde Vibeke Glarbo: ”Svampene er hybrider mellem svampen mælkehat og en søjle … Som i de fleste af mine værker arbejder de to principper, et geometrisk og et organisk sammen. Svampenes kroner er tillige paraboler, der taler med lyset eller lytter, og svampene giver indtryk af at dreje i forskellige retninger for at opfange lys eller en anden slags kommunikation.”

 

Foran Tinglysningsretten, Majsmarken 5, kan man opleve Vibeke Glarbos bronzeskulptur ”Persefones åndedrag”, 1995. I Kunstetagerne udstilles bl.a. en række små bronzeskitser.

 

 

Nummer 5

 

BJØRN NORDAHL.
BODIL

1994 Bronze

 

BJØRN NORDAHL. BODIL, 1994 Bronze  

Placering: Vindø Teglværk, Blåkildevej 19, Hobro
GPS: 56°38'20.6"N 9°48'54.5"E
Erhvervet 2005 med støtte fra en lang række private sponsorer og virksomheder

 

Skulpturen kom til Hobro efter mere end tre års indsamling. Blandt metoderne var en ”folkegave”, hvor kommunens borgere kunne donere penge til erhvervelsen, og udlejning af skulpturen til virksomheder, der formedelst 5.000 kr. om måneden kunne leje skulpturen i en kortere eller længere periode.

 

Bjørn Nordahl (1939-2012) var en af Danmarks store, naturalistiske billedhuggere. Hans første hustru, operasangeren Bodil Bang-Rasmussen stod ofte model til hans enkle og monumentale kvindeskildringer, således også ”Bodil”.

 

Skulpturens positur er skabt gennem en række små drejninger og bevægelser af kvindekroppen. Fødderne er vinklet i forhold til hinanden, knæene er asymmetriske, hofterne følger højre fod, og det samme gør torsoen. Hovedet, derimod, er drejet hen over venstre skulder, og tilsammen skaber disse bevægelser en dynamisk skulptur, der synes når som helst at kunne træde ned fra soklen og bevæge sig ud blandt os.

 

Forfatteren Ole Lindboe skrev om kunstneren: ”Bjørn Nordahl er … en varsom, næsten blufærdig, men stærkt realistisk betragter. Derfor er hans skulpturer en hel verden fanget i et blik. Dette er mennesket. I hans skulpturer står mere på spil end blot iagttagelsen af det reale.”

 

Ved Korsgade og på Adelgade kan man se andre af Bjørn Nordahls kvindeskulpturer, i Kunstetagerne bl.a. skitser og portrætbuster.

 

 

Udstillingsadresse:

KUNSTETAGERNE HOBRO
St. Torv, 9500 Hobro
GRATIS adgang gennem Hobro Bibliotek

 

FIND VEJ / GETTING HERE /
Wie findet man die Stelle?

Åbningstider:

Man.–tirsdag:

Kl. 09.00 - 18.00

Onsdag:

Kl. 11.00 - 18.00

Tors.–fredag:

Kl. 09.00 - 18.00

Lørdag:

Kl. 09.00 - 13.00

Søndag og
helligdage:

Lukket

 

NYHED! Følg nu også på Instagram #kunstetagernehobro

 

nyttige links:

Rud Thygesen Arkivet
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Kunstmagasinet JANUS