FRA BIES GAARD TIL ÅPARKEN

Rute 3: Erik Heide, Bent Sørensen, Sigrid Lütken, Kurt Tegtmeier

KLIK HER > Bykort over Hobro (pdf)

KLIK HER > Guide til kunsten i det offentlige rum (pdf)

 

Nummer 1

 

ERIK HEIDE.
PORTRÆT AF EN DIGTER

2014 Støbejern

 

ERIK HEIDE. PORTRÆT AF EN DIGTER, 2014 Støbejern  

Placering: Bies Gaard, Adelgade 26, Hobro
GPS: 56°38'19.7"N 9°47'33.4"E
Erhvervet 2015

 

Erik Heide (f. 1934) har med sin buste ”Portræt af en digter” skabt en stærk og indlevet skildring af den kunstneriske inspiration.

 

Spændvidden er stor i Erik Heides kunstneriske univers. Han arbejder både i sten, træ, bronze og jern, og hans motivverden tæller både moderne kirkekunst, stedspecifikke udsmykninger og mere frie værker. Et sådan er ”Portræt af en digter”. Figuren er beskåret midt på brystet, og der er hverken ansigtsudtryk eller gestikulerende hænder til at formidle skulpturens fortælling. Udtrykket kommer alene frem gennem hovedets stilling og den materielle tyngde. Menneskefiguren er forenklet, stiliseret ind til de allerinderste bestanddele: Hoved, skuldre, bryst. Den groft forarbejdede model, som jernskulpturen er støbt fra, består af flader, som former ansigtstrækkene – igen ganske forenklet.

 

Man siger, at øjet er sjælens spejl. I Erik Heides digterportræt er øjnene ikke markerede, og man får det indtryk, at digteren er opslugt af tanker, af indadvendt refleksion. Måske ser man et opadvendt ansigt på hovedets bagside. Er det mon inspirationen? Om det er den rigtige tolkning, lader Heide være op til den enkelte. Om sine værker siger han: ”Jeg laver dem bare, og når det er sket, skal de ud i verden, og så må de klare sig selv.”

 

I Hobro kan man også se værker af Erik Heide på Kirketorvet, hvor hans ”Stele”, 1982 står, og ved Gattenborg Camping, hvor man kan se hans store skulptur ”Håbets bur”, 1977-78.

 

 

Nummer 2 - 3

 

BENT SØRENSEN.
SNØRKEL og UDEN TITEL

Bemalet jern og bemalet, brændt ler

 

BENT SØRENSEN. SNØRKEL (1980’erne)BENT SØRENSEN. UDEN TITEL (1980’erne)  

Placering: Bies Gaard, Adelgade 26, Hobro
GPS: 56°38'20.0"N 9°47'35.6"E
Gave 2019 fra kunstnerens børn, Eva og Olaf Sørensen

 

De to skitser knytter sig til andre skulpturer af Bent Sørensen i Hobro Kunstsamling. Den sorte ”Snørkel” er relateret til granitskulpturen ”Snørkel”, 1992, som står på Skulpturplænen. Den sammensatte, farvede skulptur knytter sig til et lignende ”stablet” værk på Skulpturstien. I begge tilfælde har Bent Sørensen eksperimenteret med bemaling af modeller, der var tænkt til støbning.

 

 

Nummer 4

 

SIGRID LÜTKEN.

TO TULIPANER

Udstillet 1987 Støbejern

 

SIGRID LÜTKEN. TO TULIPANER, udstillet 1987 Støbejern  

Placering: Bies Have ved Vesterfjord, Nordvestvej, Hobro
GPS: 56°38'20.2"N 9°47'26.7"E
Gave 1990 fra kunstneren

 

De to støbejernstulipaner er karakteristiske værker af billedhuggeren Sigrid Lütken (1915-2008). Gennem sin lange karriere slap hun kun sjældent afsættet i virkeligheden. Hun observerede og forenklede derefter sine udtryk, så værkerne snarere er en essens end en skildring.

 

”To tulipaner” viser kun blomsterhovederne, hvis spændte form er omsat i støbejern – det skrøbelige fortolket i det uforgængelige. Forud for den endelige model gik ofte mange skitser, hvor Lütken arbejdede sig ind på et udtryk, der passede til hendes indre billede af formen.

 

Sigrid Lütken fandt ofte inspiration i enkle hverdagsting: En dreng, der leger med en bold, en håndfuld kornaks eller som her, to blomster. Hun var imidlertid ikke interesseret i at skabe værker, som blot skulle genkendes. Ved at vende og dreje motiverne ud over det virkelighedstro skabte hun spænding, dynamik og kraft i værkerne.

 

De to tulipanhoveder er på vej til at åbne sig, man ser det i de dybe skår ind gennem skulpturernes volumener. Samtidig siger al erfaring os, at hovederne, skilt fra stilk og løg, er i forfald, hvilket understreges af den ene blomst, som hænger med hovedet.

 

Sigrid Lütken er bl.a. også repræsenteret på Skulpturplænen, langs Skulpturstien og ved Rosendalhallen.

 

 

Nummer 5

 

BENT SØRENSEN.
OVAL ADSKILLER / ÆGGET,

1989 Støbejern på granit

 

BENT SØRENSEN. OVAL ADSKILLER / ÆGGET, 1989 Støbejern på granit  

Placering: Åparken, ved Jernbanegade, Hobro
GPS: 56°38'26.6"N 9°47'30.8"E
Gave 1991 fra kunstneren

 

Kunstnerisk set er Åparken domineret af Bent Sørensens (1923-2008) fire blå broer. En lille, næsten forsagt skulptur af kunstneren står ved indgangen til Åparken og danner med sine grå og brune farver en stilfærdig kontrast til de blå broers fylde. ”Oval adskiller” bryder sammen med Kurt Tegtmeiers (f. 1950) ”Huma”, uden år, broernes monumentalitet og vidner om, at også skulpturer i mindre formater kan have styrke.

 

Nummer 6

 

KURT TEGTMEIER.
HUMA

UDEN ÅR Jern

 

KURT TEGTMEIER. HUMA, UDEN ÅR Jern  

Placering: Åparken, ved Jernbanegade,
GPS: 56°38'27.0"N 9°47'32.3"E
Gave fra kunstneren

 

Nummer 7 - 10

 

BENT SØRENSEN.
FIRE BROER

1990-93 Bemalet corténstål

 

HANBRO, 1990  

Placering: Åparken mellem Jernbanegade og Adelgade, Hobro
GPS: 56°38'26.2"N 9°47'30.8"E til 56°38'27.9"N 9°47'37.4"E
Erhvervet 1990-93 med støtte fra Statens Kunstfond, Ambulancedagsfonden og Hobro Kommune

 

Med ”Fire broer” binder Bent Sørensen (1923-2008) byen sammen fra Vesterfjord til Adelgade. Området omkring åen blev ryddet for industri i slutningen af 1970’erne og hurtigt opstod idéen om at forbinde det nye boligkvarter på grunden af fire broer. Bent Sørensen var først konsulent på opgaven, udpeget af Statens Kunstfond, og det blev ham, der løste opgaven efter et 10-årigt forløb.

 

Kunstneren har sagt: ”Min idé var … 4 forskellige skulpturer, man kunne gå igennem og således opleve dem udefra og indefra som forskellige rum. Udefra skulle de fremhæve åen og forstærke indtrykket af den, og indefra give rig oplevelse af former og overraskende kig ud.” ”Hanbro” og ”Hunbro” stod først færdige, de to øvrige fulgte et par år senere.

 

De monumentale broer er vidt forskellige i formsproget. Fælles er den konstruktive tilgang, hvor form er føjet til form, og bemalingen i blå, sorte og hvide farver. Forskellene ligger i selve udformningen. ”Hanbro” er kantet, opbygget dynamisk af geometriske former. ”Hunbro” består af bløde, organiske former, nogle ligefrem figurlige. Begge folder sig ud i det omkringliggende rum. ”Plus-Minus” og ”Sik Sak” har rækværk-karakter og knytter sig dermed til traditionel broarkitektur, om end de helholdsvis feminine og maskuline former er ren abstraktion.

 

Rytme, bevægelse og dynamik er gennemgående træk, ligesom de er det i Bent Sørensens øvrige skulpturer i Hobro, bl.a. på Skulpturplænen og på Skulpturstien.

 

HANBRO, 1990
HUNBRO, 1990
HUNBRO, 1990
PLUS-MINUS, 1992. Gave fra kunstneren
PLUS-MINUS, 1992. Gave fra kunstneren
SIK SAK, 1993
SIK SAK, 1993
 

Nummer 11

 

SIGRID LÜTKEN.
CIRKELFORM MED PLANTEORNAMENT

(1986) Bronze

 

SIGRID LÜTKEN. CIRKELFORM MED PLANTEORNAMENT, (1986) Bronze  

Placering: Åparken, smøgen op mod Posttorvet, Hobro
GPS: 56°38'26.2"N 9°47'33.1"E
Gave 1987 fra håndværkere, arkitekt og ingeniører bag byggeriet

 

Sigrid Lütken (1915-2008) formede relieffet i ler, før det blev støbt i bronze. De mange zigzag-former breder sig ud og opad på den runde baggrund. Hver form er dog varieret, så der ikke blot bliver tale om en gentagelse. I stedet skaber små forskydninger og hældninger variation på fladen. Lütken fylder ikke hele den runde flade med planteformer. Hun lader dem vokse frit op på fladen, og det ustyrede, naturlige skaber kontrast til baggrundens stringente cirkel. Lys og skygge spiller en vigtig rolle i værket. Relieffet er forholdsvist højt, hvilket medfører dybe skygger. Ved at lade ornamenterne vende hid og did skaber kunstneren en stor variation af farver i relieffet.

 

For Sigrid Lütken var naturen en evig inspirationskilde. Her fandt hun motiver til sine forenklede, stiliserede skulpturer og relieffer. I sommerhalvåret boede hun på Mors, og her, langt ude på landet, fandt hun simple motiver som græsstrå og kornaks, der blev omskabt til rytmiske, dynamiske motiver. Hun sagde: ”Jeg får stadig mine ideer ved at tegne efter naturens former eller ved at modellere mange skitser af det sete. Jeg håber, at mine skulpturer kan opleves uden mange forklaringer.”

 

Sigrid Lütkens værker kan bl.a. også ses på Skulpturstien langs Vesterfjord og på Skulpturplænen mellem byen og havnen.

 

 

Udstillingsadresse:

KUNSTETAGERNE HOBRO
St. Torv, 9500 Hobro
GRATIS adgang gennem Hobro Bibliotek

 

FIND VEJ / GETTING HERE /
Wie findet man die Stelle?

Åbningstider:

Man.–tirsdag:

Kl. 09.00 - 18.00

Onsdag:

Kl. 11.00 - 18.00

Tors.–fredag:

Kl. 09.00 - 18.00

Lørdag:

Kl. 09.00 - 13.00

Søndag og
helligdage:

Lukket

 

NYHED! Følg nu også på Instagram #kunstetagernehobro

 

nyttige links:

Rud Thygesen Arkivet
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Kunstmagasinet JANUS