FRA STORE TORV TIL HOBRO HAVN

Rute 1: Hans Jørgen Nicolaisen, Adam Fischer, Bent Sørensen,
Sigrid Lütken, Kurt Tegtmeier

KLIK HER > Bykort over Hobro (pdf)

KLIK HER > Guide til kunsten i det offentlige rum (pdf)

 

Nummer 1

 

HANS JØRGEN NICOLAISEN.
BRONZE

1976 Bronze

 

HANS JØRGEN NICOLAISEN. BRONZE, 1976 Bronze  

Placering: St. Torv, Hobro, ved indgangen til Hobro Bibliotek og Kunstetagerne
GPS: 56°38'18.4"N 9°47'34.4"E
Erhvervet 1981 med støtte fra Provinsbanken, Hobro og Hobro Kommune

 

Hans Jørgen Nicolaisen (1928-2007) dyrkede mødet mellem de runde og de kantede former. Hans skulpturer er altid nonfigurative undersøgelser af komposition, rytme, balance og kontrast. Kunstneren arbejdede både i bronze, granit og marmor, som giver vidt forskellig karakter til skulpturerne.

 

”Bronze” vokser fra en kvadratisk base og deler sig antydningsvist i fire mindre, kvadratiske stave, der hver afsluttes af en buet, konveks form. De fire stave er adskilt af diskrete men dog skarpt tegnede skår ind i grundformen. Med disse enkle virkemidler skaber Nicolaisen en form, der på én gang er sammenhængende og på vej mod adskillelse. Dette understreges af forskellige overfladevirkninger. Stammen er grov, de buede former er glatte og indbyder til berøring.

 

Om netop overfladen sagde Nicolaisen: ”Lyset og varmen, der stråler fra det gloende metal i støbeprocessen, går helt tabt ved afkølingen. Ved at bruge metallet som arbejdsmateriale og slibe og polere skulpturerne, mener jeg at genskabe metallets karakter i tilblivelsesøjeblikket. Den færdige skulptur spejler varmen fra det flydende metal, der løb ind i den form, jeg bestemte.”

 

Hans Jørgen Nicolaisen har tillige skabt granitskulpturen ”Puk” på Skulpturplænen, og i Kunstetagerne kan man se en samling af hans spændstige skulpturskitser.

 

 

Nummer 2

 

ADAM FISCHER.
TORVEBRØND MED TORVEKONE

1951 Vandkunst. Bronze på sokkel af rød granit

 

ADAM FISCHER. TORVEBRØND MED TORVEKONE, 1951  

Placering: St. Torv / Adelgade, Hobro

GPS: 56° 38' 19.0" N, 9° 47' 37.5" E

Gave til Hobro by 1951 fra Sparekassen for Hobro og Omegn i anledning af sparekassens 100 års jubilæum

 

”Torvebrønd med torvekone” er den første skulptur, der blev opstillet i Hobro. Skulpturen blev i 1951 skænket til Hobro by af Sparekassen for Hobro og Omegn, hvis markante bygning står som baggrund for Adam Fischers på én gang enkle og monumentale værk.

 

Fischer ønskede at skabe en skulptur, der udtrykker hverdagen. Den stovte kvinde, som værdigt bærer to vandspande, symboliserer det liv og den samhørighed, der førhen var omkring byens brønd. I dag vender bænkene omkring brønden ud ad. Det kan man måske tænke lidt over.

 

Adam Fischer (1888-1968) var en af den klassiske modernismes store billedhuggere herhjemme. I årene 1913-33 boede han i Paris. Her udforskede han kubismens og konstruktivismens formsprog i en række eksperimenterende værker. Senere blev han optaget af den arkaiske skulptur fra Grækenlands tidlige antik. Dens forenklede former og klare udtryk præger også torvekonen. Med kun ganske få detaljer fortæller Adam Fischer indlevet om karakter, styrke og ro.

 

På soklen ses to bronzeplaketter. Den ene viser det egetræ, som traditionelt symboliserer bankvæsenet, den anden gengiver Hobros gildesegl fra 1200-tallet, som blev fundet i Vesterfjord i 1927. Teksten lyder i oversættelse ”Sankt Knuds gildesegl Hobro”.

 

 

Nummer 3

 

BENT SØRENSEN.

SNØRKEL

1992 Halmstad-granit

 

BENT SØRENSEN. SNØRKEL, 1992 Halmstad-granit  

Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade, Hobro

GPS: 56°38'19.2"N 9°47'44.1"E

Gave 1994 fra Ny Carlsbergfondet

 

Bent Sørensen (1923-2008) er den rigest repræsenterede billedhugger i Hobro. Han har skabt både konstruktive skulpturer i jern, hvor form føjes til form, og udhuggede skulpturer som ”Snørkel”, hvor formen så at sige hentes frem fra stenens indre.

 

Om skulpturen har han sagt: ”Min snørkel er en fortælling om noget buet, som pludselig går i rummet, højde, bredde, så dybde, den tredje dimension. Bordet, den ligger på, er pinligt lige. Det repræsenterer det statiske element, som er med til at fremhæve det bevægelige i snørklen. Jeg ved godt, at jeg har opfundet snørklen, at den i virkeligheden ikke eksisterer. Men da den var gjort, bevægende den sig og levede i bedste velgående.” I skulpturen forenes geometriske former med en organisk dynamik. Set fra enderne er ”Snørkel” et kvadratisk bånd, set fra siden et tegn fra et fremmed sprog. Dobbeltheden går igen i materialebehandlingen. Den polerede granits glatte overflade synes silkeblød og ophæver stenens naturlige, grove tekstur.

 

Bent Sørensen har bl.a. også skabt jernskulpturen ”Hvid væg”, 1987, hjørnet af Havnegade og Brogade, ”Ringen” og ”Stelen”, 2001, havnen over for Havnegade og ”Fire broer”, 1990-93, Åparken. På Skulpturstien langs Vesterfjords sydside kan man se en række af hans og hustruen, billedhuggeren Sigrid Lütkens værker. I Hobro Kunstsamling indgår en række skitser til snørkelformer. Skitserne udstilles fra tid til anden i Kunstetagerne, St. Torv.

 

 

Nummer 4

 

HANS JØRGEN NICOLAISEN.

PUK

1994 Svensk vonga-granit

 

HANS JØRGEN NICOLAISEN. PUK, 1994 Svensk vonga-granit  

Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade, Hobro

GPS: 56°38'19.1"N 9°47'45.4"E

Erhvervet 1994 med støtte fra Hobro Kommune

 

”Puk” er skabt direkte til Skulpturplænen. Hans Jørgen Nicolaisen (1928-2007) var med i planlægning af Skulpturplænen fra idé til gennemførelse, og hans enkle skulptur i finkornet vonga-granit er placeret efter hans ønske.

 

I ”Puk” undersøger Hans Jørgen Nicolaisen forholdet mellem rundt og firkantet. Forud for skulpturen gik en række skitser, og Nicolaisen fortæller selv om skitserne: ”Jeg besluttede at bruge den mest enkle af disse som udgangspunkt for mit bidrag til anlægget.” Han fortsætter om sine overvejelser om materialet: ”Jeg fandt den røde svenske vongagranit bedst egnet til skulpturens form og størrelse. På grund af stenens tæthed i strukturen og den intense røde farve, som er komplementær til det grønne i træerne og græsset, som skulpturen med sin lave placering er omgivet af.”

 

”Puk” fremstår nok som enhed, som en blok granit, men skulpturen er samtidig fuld af modsætninger: Det organisk runde over for det geometrisk kantede, flader over for brud, lys over for skygge. Modsætningerne skaber dynamik og spænding i skulpturen, og viser, at selv små forskydninger kan have stor effekt.

 

På St. Torv, ved indgangen til Hobro Bibliotek og Kunstetagerne, ses Nicolaisens skulptur ”Bronze”, (1978) og i Kunstetagerne udstilles en række bronzeskulpturer og store gipsskitser.

 

 

Nummer 5

 

KURT TEGTMEIER.

KOMMENTAR

1995 Bronze

 

KURT TEGTMEIER. KOMMENTAR, 1995 Bronze  

Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade, Hobro

GPS: 56°38'19.3"N 9°47'45.8"E

Gave 1996 fra Ambulancedagskomiteen som tak til dens mangeårige formand Paul Clausen

Kurt Tegtmeier (f. 1950) har til Skulpturplænen skabt et levende, dynamisk værk, som er bygget op af slyngede, runde bånd og flade, geometriske elementer. Som mange andre af kunstnerens skulpturer er ”Kommentar” nonfigurativ men associationsfyldt.

Om værket har Kurt Tegtmeier sagt: ”Jeg har med vilje villet skabe en skulptur, hvis udtrykskvalitet ikke er overbearbejdethed. Gennem flere år har jeg arbejdet med skulptur, der relaterer direkte og i motiv til menneskekroppen. Størrelsen er fastlagt efter det eksisterende miljø. Jeg tror, at skulpturen opleves mere med kroppen end gennem intellektet. Det er mit håb, at dette klart vil vise sig, når min ”Kommentar” er placeret på plænen.”

I modsætning til Skulpturplænens øvrige værker, der alle er hugget i granit, er ”Kommentar” skabt ved at lægge form til form. Mellemrummene får derved ligeså stor betydning som de former, der står i bronze. Skulpturens relation til menneskekroppen ligger både i dens proportioner og komposition. Som beskuer er man i øjenhøjde med værket, og går man rundt om det, vil de sammenstykkede elementer samle sig til en knælende menneskeskikkelse, der holder armene op foran kroppen.

Ved Adelgades sydlige ende ses Kurt Tegtmeiers skulptur ”Hämähäkki/Edderkop”, opstillet 2006. I Kunstetagerne udstilles en række af kunstnerens skulpturskitser og mindre værker.

 

Nummer 6

 

SIGRID LÜTKEN.

BLADET

1988 Halmstad-granit

 

SIGRID LÜTKEN. BLADET, 1988 Halmstad-granit  

Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade, Hobro

GPS: 56° 38' 19.2" N 9° 47' 46.4" E

Erhvervet 1988 med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Himmerlands-banken og Sparekassen for Hobro og Omegn

 

Sigrid Lütken (1915-2008) trak på naturens former i både sine abstrakte og figurative skulpturer. Et kornaks, en blomst, køer på marken eller som her et blad. Alle værkerne opnår på trods af de enkle motiver en vis monumentalitet, fordi Lütken stiliserer formen til dens inderste karakter.

 

Bladet er en opvisning i stenhuggerhåndværket. Den finkornede, svenske granit er sprød og besværlig at arbejde med. Alligevel formår Lütken at skabe en form, der spænder og buer i alle retninger på én gang.

 

Om ”Bladet” hed det, da skulpturen blev udstillet på Koloristernes udstilling i 1988: ”Her er formen med de fligede blade blevet til et drama, fyldt med skønhed og poesi. Flere hundrede kilo vejer det, men de sikre linjer, spillet mellem lys og skygge og så al den eventyrlige stoflighed, som sådan en granitsten byder på, gør denne skulptur til noget helt særligt i (Sigrid Lütkens) lange ’arbejdstid’.” (Alex Steen i Kunstavisen 1, 1988)

 

I Hobro kan man tillige opleve Sigrid Lütkens skulpturer i Bies Have, ved Åparken, ved Rosendalhallen og på Skulpturstien langs Vesterfjords sydside, hvor de vises sammen med værker af hendes mand, billedhuggeren Bent Sørensen.

 

 

Nummer 7

 

BENT SØRENSEN.

HVID VÆG

1987 Bemalet corténstål

 

BENT SØRENSEN. HVID VÆG, 1987 Bemalet corténstål  

Placering: Hjørnet af Havnegade og Brogade, Hobro

GPS: 56°38'18.1"N 9°47'51.3"E

Gave 1997 fra kunsteneren

 

”Hvid væg” binder skulpturplænen og havnen sammen. Fra ”Snørkel” over ”Hvid væg” til ”Ringen” og ”Stelen”, 2001, går der et bånd af Bent Sørensen-skulpturer fra handels- til havnestrøget.

 

Som titlen antyder, er skulpturen bygget op omkring en rektangulær grundform med mindelser om en væg. Rektanglet er dog beskåret ned mod jorden og tilføjet en række vinkelstillede elementer, der giver fladen fylde i rummet. Ved således at komponere i både plan og rum skabte Sørensen en skulptur, som ændrer udseende, når man bevæger sig rundt om den, og når lys og skygge falder forskelligt hen over døgnet. Med andre ord en skulptur, der lever med sine omgivelser.

 

Skulpturen er en nonfigurativ konstruktion af geometriske figurer, planer, rette vinkler og buer. Om det var kunstnerens intention, at man skulle se noget figurligt i den, vides ikke, men i den rette synsvinkel, ligner skulpturen en græssende ko. Se selv efter!

 

Bent Sørensen var i en årrække meget engageret i Hobro Kunstsamlings arbejde. Han skabte både skulpturer direkte til bestemte pladser i byen og var med til at opstille skulpturer, han havde skabt til senere placering.

 

Blandt Hobros Sørensen-værker er der størst slægtsskab mellem ”Hvid væg” og de fire blå broer i Åparken.

 

 

Nummer 8

 

BENT SØRENSEN.

CIRKELSLAG

UDEN ÅR - Bemalet corténstål

 

BENT SØRENSEN. CIRKELSLAG, UDEN ÅR Bemalet corténstål  

Placering: Hjørnet af Brogade og Havnegade

GPS: 56°38'17.5"N 9°47'52.7"E

Erhvervet 2017

 

Skulpturen ”Cirkelslag” står på et af Hobros travleste hjørner. Dens klare, blå farver smælder mod den røde arkitektur i baggrunden, og det store, runde element kan fungere som sigtekorn for trafikken langs den gamle hovedvej, der skærer gennem byen.

 

Bent Sørensen (1923-2008) stykkede sin skulptur sammen af blokke af form. De rektangulære elementer er lige netop ikke præcist rektangulære men hybrider mellem geometriske grundformer og bearbejdelser af dem. De enkelte formers tilsyneladende rette vinkler er ikke altid rette, parallelle linjer er ikke altid parallelle, og elementerne føjes sammen i vinkler, der lige netop ikke er rette. I modsætning hertil står selve cirkelslaget som en præcis form.

 

Konstruktive skulpturer som denne ”fungerer” ved deres sammensathed, ved at fremstå som en samling enkeltdele, der nøje afvejet og placeret udgør helheden. I ”Cirkelslag” medvirker de forskellige blå nuancer både til at knytte skulpturen sammen og skabe kontrast mellem delene.

 

Op gennem 1980’erne arbejdede Bent Sørensen intenst med bemalede skulpturer. Farverne lader skulpturen træde tydeligt frem som ”nogen andet” i bybilledet, forstærker spillet mellem lys og skygge, og tilføjer et malerisk element til skulpturen.

 

Se også de fire blå broer i Åparken og ”Skråplan på Skulpturstien.

 

 

Nummer 9

 

BENT SØRENSEN.

RINGEN

2001 Granit

 

BENT SØRENSEN. RINGEN, 2001 Granit  

Placering: Mellem Brogade og Nordre Kajgade, Hobro

GPS: 56°38'18.2"N 9°47'56.6"E

Erhvervet 2001 med støtte fra Statens Kunstfond, Hobro Kommune og Sparekassen for Hobro og Omegn

 

De to monumentale granitskulpturer ”Ringen” og ”Stelen” er udtænkt som en helhed, der som variationer over cirklen afslutter forløbet fra Skulpturplænen til Havnen.

 

”Hver gang jeg vil lave noget rundt, ender det med at blive firkantet”, sagde Bent Sørensen engang. Man ser det i de to skulpturer, hvor de runde elementer er bygget op af flader, der både buer indad i stenen og skubber sig frem i det omgivende rum. Hvor den klart aftegnede cirkel er et statisk element, bliver Sørensens fortolkning af den geometriske form både levende og dynamisk. Man fornemmer næsten, hvordan formen pulserer inde bag overfladen.

 

Bent Sørensen arbejdede ikke med skitser i almindelig forstand. I stedet formede han små forsøg i ler, inden han i flamingo skar skulpturen ud i fuld størrelse. Sådan to forarbejder blev indledningsvist opstillet på pladsen ved Hobro Havn for at undersøge skulpturernes proportioner og placering på pladsen forud for hugningen i granit.

 

For som billedhuggeren sagde: ”Når man flytter en skulptur fra atelieret og ud under åben himmel i det uendeligt store rum, sker der som regel frygtelige ting. De mere maleriske kvaliteter forsvinder, den meget åbne, strukturelle skulptur bliver ædt af rummet, de magiske proportioner bliver usynlige. Her ude kræves noget helt andet for at blive synlig: Nemlig en kraftig volumen”.

 

 

Nummer 10

 

BENT SØRENSEN.

STELEN og RINGEN

2001 Granit

 

BENT SØRENSEN. STELEN og RINGEN, 2001 Granit  

Placering: Mellem Brogade og Nordre Kajgade, Hobro

GPS: 56°38'7.8"N 9°47'58.3"E

Erhvervet 2001 med støtte fra Statens Kunstfond, Hobro Kommune og Sparekassen for Hobro og Omegn

 

Om ”Ringen” fortæller Bent Sørensen: ”Hullet i ringen er dybt, ca. 140 cm. Det er inspireret af vinduesfordybningerne i en kirke på Mors, hvor jeg overværende en barokkoncert og i to timer gloede på den koniske muråbning. Der begyndte Ringen. Den skulle bevæge sig i rummet, så man kunne opleve vriddet fra siden. Hullet, det dybe og vriddet blev motivet i Ringen.”

 

Det levende, vriddene og de dybe huler fortsættes i ”Stelen”, som er variationer over ringformen stablet oven på hinanden. Hvor ”Ringen” knytter sig til plænen, den står på, rejser ”Stelen” sig op mod himlen – ud over fjorden. Også her veksler overfladen mellem konkav og konveks, så lyset kan spille på overfladen og vække den grå, polerede granit til live.

 

Om sine skulpturers udsagn sagde Bent Sørensen: ”Det enkle tegn er mere og mere blevet indholdet i mine skulpturer. … De er et forsøg på at skabe et billedsprog, som kan fortælle noget. Ikke noget bestemt, men det indeholder en nøgle til en fortælling om ”TEGNET” og om vor tid.”

 

Hele området ned mod havnen er projekteret af landskabsarkitekterne Schønherr A/S.

 

 

 

Udstillingsadresse:

KUNSTETAGERNE HOBRO
St. Torv, 9500 Hobro
GRATIS adgang gennem Hobro Bibliotek

 

FIND VEJ / GETTING HERE /
Wie findet man die Stelle?

Åbningstider:

Man.–tirsdag:

Kl. 09.00 - 18.00

Onsdag:

Kl. 11.00 - 18.00

Tors.–fredag:

Kl. 09.00 - 18.00

Lørdag:

Kl. 09.00 - 13.00

Søndag og
helligdage:

Lukket

 

NYHED! Følg nu også på Instagram #kunstetagernehobro

 

nyttige links:

Rud Thygesen Arkivet
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Kunstmagasinet JANUS